Schmied Klettersteige Gosauschmied

Ferratový park u obce Gosauschmied se jmenuje Schmied Klettersteige a je tu k lezení na jednom kopci a skalním masivu vícero cest různých obtížností. Jejich jména jsou Schmiedsteig, Max a Moritz, Brunnbachsteig, Espresso a Hammer. Cesta Schmiedsteig je z nich nejdelší a tvoří takový základ, kdy se přeleze celá skála zprava doleva. Přístup od doporučeného parkovacího místa je označený turistickými šipkami a trvá asi 15-20 minut.

Cestou vidíme celý skalní masiv, po kterém ferratové cesty vedou. Ferrata Schmiedsteig vede diagonálně zprava doleva nahoru.

A tady už lezeme Schmiedsteig. První kroky na skále jsou úplně jednoduché.

Je tu milion přidaných kramlí na nohy.

Jak jsem říkal, že začátek byl hodně lehký, hned za první zatáčkou skály přichází sprcha ve formě docela tvrdého Céčka. Lehce převislé úseky je potřeba lézt rychle a efektivně, jinak začnou bolet a natékat ruce. A to při vědomí, že nás na ferratě ještě většina lezení teprve čeká.

Kromě kramlí jsou tu instalované i vodorovně položené žebříky, po kterých se přechází nohama. Samotná skála není až tak hodně převislá, ale tělo lezce se vyklání do prostoru od skály, takže nápor na ruce je značný.

Míjíme křižovatku, kde zespodu přichází další cesta, která je v topo označená dvojkou jako Variante kurz a heftig (D/E).

Za chvíli míjíme další křižovatku, kdy se zespodu připojuje cesta 3 Varianta Rampe B/C. Obě přípojky jsou kratičké, takže se nevracíme a nepřelézáme je. Obtížnosti obou přípojek podle pohledu sedí.

Po necelé půl hodině jsme na místě křížení vícero cest. Dá se tu také odpočinout mimo ferratu na kamenech v lesním porostu. Vede odsud i lesní úniková cestička dolů. Jedna z odboček směrem nahoru je kratičká ferrata obtížnosti F s názvem Gosauschmied Hammer (kladivo), která tvoří zkratku do ferraty 8 Espresso D. Jde o značný skalní převis, který se na ferratách vidí málokdy, spíš je to terén pro klasické skalní lezení. Varovná cedulka tu napovídá, že se má lézt pouze se současným přijištěním pomocí lana shora (top-rope) nebo při použití ferratových blokantů například Austrialpin Ferrata Block nebo Skylorec Rider.

My se vydáváme odbočkou 4 Max-Klettersteig B/C, ale máme v plánu se sem vrátit a dolézt tu základní Schmiedsteig. Ferrata Max vede doprava „o patro“ výš nad cestou, po které jsme se sem dostali.

Pro nohy je tu nejdříve úsek s kramlemi, později už se jde po skále nebo v terénu.

A už se blížíme k lanovému mostu pod obrovským skalním převisem.

Most má klasickou konstrukci ze 3 ocelových lan: jedno pro nohy a dvě pro ruce a jištění.

Z lanového mostu jsou konečně výhledy do údolí a na jezero Gosaub.

Na lanovém mostu se otáčíme a vracíme zpět. Za lanovým mostem by totiž ferrata Max pokračovala už jen kousek ke svému závěru. Ten závěr je společný s ferratou 5 Moritz-Klettersteig s obtížnosti B – tu dnes nepolezeme vůbec. Já se budu vracet v protisměru ferraty 4 Max a Laura tady odbočuje na cestu 8 Espresso s obtížností D. Sejdeme se pak o chvíli později na hlavní ferratě Schmiedsteig.

Déčková ferrata Espresso se vyznačuje lezením po skále bez přidaných kramlí pro nohy.

Espresso je vydatné v celé délce. Až už jde o počáteční vertikální stoupání s pomocí ocelového lana nebo horizontální traverz, kdy nohy stojí na skále jen s využitím tření.

Zatímco Laura leze sama Déčkové Espresso, vrátil jsem se na velkou křižovatku, odkud pokračujeme v lezení Schmiedsteig.

Na skále přibývá zeleň a lezení je pohodové. Jednotlivé „sektory“ skal mají svá jména na modrých cedulkách.

V jeden okamžik ocelové lano zmizí a hledáme, kde pokračovat. Zvláštní, že v topo ferraty se čára lana tváří nepřerušená. Vyšlapané cestičky ve svahu mezi stromy nejsou jednoznačné a tak trošku kufrujeme. Konečně ocelové lano vidíme, ale jsme moc nahoře. Slézáme tedy přes balvany, pařezy a kořeny dolů k lanu.

Pak už ocelové lano ferraty pokračuje v pohodě dál, jakoby se nic nestalo. Místy je tu vlhko, některá místa na skále lehce kloužou.

Otevírají se nám výhledy do údolí obce Gosauschmied.

V topo je zakreslený i jeden vertikální žebřík a skutečně přichází.

Kousek za žebříkem je možnost přelézt docela vzdušný lanový most. Je to varianta, nemusí se, jde lézt i po skále dál. Lanový most má pouze 2 lana: jedno na nohy, druhé na ruce a jištění.

Za mostem už následuje dolezová část ferraty, která je už víc zelenější.

Jsme už dost vysoko na kopci a naskýtají se hezké panoramatické rozhledy.

Míjíme vrcholovou knížku a pokladničku na dobrovolné příspěvky.

Po skončení ocelového lana pokračuje úzká lesní cestička ještě chvíli vzhůru, než se napojí na velkou lesáckou cestu. Celá ferrata Schmiedsteig na jeden zátah bez odboček trvá asi 2 hodiny 10 minut, možná jde zkrátit pod 2 hodiny při nasazení tempa.

Návratová cesta klesá pozvolně a obchází celý kopec, takže návrat od konce ferraty Schmiedsteig na parkoviště trvá přes 50 minut.

Z cesty je pořád na co koukat, hlavně na zajímavou barvu jezera Gosaub.

Cestou míjíme cvičnou skalku s kratičkou okružní ferratou 6 Brunnbachsteig B. Kromě ferraty jsou tu borháky, takže cvičit tu lze i skalní lezení.

A to už jsme u výchozího bodu ferratového parku Schmied Klettergarten. Myjeme si ruce v přírodní umývárce a pelášíme k autu.

Pro parkování tu je několik míst u rozvodny a stanoviště tříděného odpadu. V průvodci je doporučené parkovací místo naproti přes ulici u hospody Gasthof Gosauschmied, ale tam jsou všude cedulky informující, že parkoviště jen pro jejich hosty.

Ferratový park Schmied Klettersteige nabízí variantní možnosti lezení pro různě zkušené lezce. Základní ferrata Schmiedsteig s obtížností C ukáže během 2 hodin lezení od každého trochu: lezení po kramlích, po skále, lehký převis, lezení po žebříku i lanový most. Úplní začátečníci můžou začít na lehčích variantách A/B nebo B. Ostřílení borci se můžou vrhnout do Déčka, kde se leze převážně po skále bez dodatečných kramlí. Nebezpečnou atrakcí bych nazval úsek obtížnosti F, kde je potřeba přijišťovat lanem shora nebo používat speciální blokantové vybavení. Ferrata je v hezkém přírodním prostředí, ve vyšších polohách s nádherným výhledem do údolí. Kritickým místem může být při větší návštěvnosti malé parkování.

Praktické informace

Obtížnost: C Schmiedsteig, ve ferratovém parku různé varianty: Max a Moritz B/C, Espresso D, Hammer F, cvičná ferrata Brunnbachsteig B a Stopselsteig A/B

Časová náročnost: hlavní ferrata Schmiedsteig 2 hodiny

Cesta z parkoviště: 15-20 minut přístup, sestup z Schmiedsteig 50 minut

Souřadnice ferraty: 47.547351702308234, 13.515621646705252

Parkování: 47.55106339308501, 13.51713419046454

Další informace: popis ferrat a topo.