Stupnice obtížnosti

Tabulka obsahuje porovnání UIAA a Francouzské stupnice. Pro ilustraci je uvedeno i porovnání obtížnosti pískovcového lezení, které se v literatuře také nazývá jako Saská stupnice.

UIAAFRAPískovcové
22II
33III
3+3+
4-
44aIV
4+4bV
5-
54cVI
5+5a
6-5bVIIa
65cVIIb
6+5c+VIIc
6+/7-6a
7-6a+VIIIa
7-/76a+/6b
76bVIIIb
7/7+6b/6b+
7+6b+VIIIc
7+/8-6c
8-6c+IXa
8-/86c+/7a
87aIXb
8/8+7a/7a+
8+7a+IXc
8+/9-7b
9-7b+Xa
9-/97b+/7c
97cXb
9/9+7c/7c+
9+7c+Xc
9+/10-8a
10-8a+XIa
108bXIb
10+8b+XIc
11-8c+XIIa
119aXIIb
11+9a+XIIc
12-9b+XIIIa
129cXIIIb
12+9c+XIIIc

Na umělých stěnách je obtížnost cesty obvykle označená cedulkou na začátku.

Kromě obtížnosti bývá uveden datum postavení, jméno stavěče, někdy mají lezecké cesty i své vymyšlené názvy, případně kód umožňující zapsat cestu do elektronického deníčku.

U boulderů se obvykle využívá francouzské značení ve spojení s písmenem V na začátku. Tady je navíc informace, jak vypadá start (jeden chyt, dva chyty nebo třeba kombinace jednoho chytu s hranou) a co je top – jestli 1 chyt, 2 chyty nebo třeba výlez přes hranu.