Hněvín ferrata Most

První zmínky o ferratě Hněvín se objevily v mediích začátkem roku 2022. K ferratě aktuálně není k nalezení žádná oficiální webová stránka ani žádná cedule na místě, takže níže najdete pouze mé osobní poznatky z dnešní návštěvy. Ferrata se nachází na takové výrazné a souvislé skalce na Hněvíně kousek téměř pod vrcholem.

Ke skalce se dá dojít buď lesní cestičkou lesem shora od hradu nebo širší cestou od asfaltové komunikace (na začátku je závora). Orientačním bodem v mapě by mohla být stará vodárna, která se nachází v oploceném pozemku vlevo od ferraty.

Před začátkem ferraty se nachází informační cedule upozorňující na nebezpečí, ale další informace se týkají zpřístupněné jeskyně. Přitom jeskyně se nachází až nad ferratou a pro běžné (nelezoucí) návštěvníky je bez problémů přístupná pouze po schodech shora od vrcholu a od hradu.

Ocelové lano ferraty nahoře na skále vede v takových třech hlavních liniích, které se později spojují do jednoho výlezu. Nicméně tady dole na začátku začíná těch lan a nástupů ještě více: napočítal jsem jich minimálně šest.

Jenom u jednoho nástupu jsem našel cedulku s názvem cesty „Kouzlo pohybu“ a písmenem obtížnosti C.

U vedlejšího nástupu jsou 3 kramle pro nohy, ale všechny tři jsou ohnuté směrem dolů: i když jsou divně ohnuté, tak jsou v pohodě použitelné. Co mi přišlo divné, že asi materiál nevydržel zatížení, protože průměr tyče kramle mi přijde užší než jinde.

První část ferraty je docela náročná, protože jde o výlez po téměř hladké skále bez stupů. Tedy je nutné šlapat nohama na tření. Z toho vyplývá, že zde není vhodné lézt za mokra nebo při námraze.

Proč jsou paralelně lana vedle sebe a je tu více nástupů hodně blízko sebe, úplně nechápu – v každé cestě je lezení přibližně stejně těžké, jen občas je nějaký stup na skále, ale v každé cestě zhruba ve stejně malém počtu, jen v jiném místě 🙂

Cesta podle tohoto lana vypadá jednodušeji s lepšími možnosti pro nohy – jen je tam zase dost listí a hlíny, takže to může klouzat po přírodním nánosu…

Skála je místy dost hladká. Nevím, jestli je tady vhodné učit ferratové lezení začátečníky nebo děti.

Tady už se spojují cesty a skála začíná být strukturovanější.

Přikotvení lana pomocí lanové smyce ke stromku vypadá redundantní a zbytečné.

Těm paralelním nástupům fakt nerozumím. Chápu, že je tady skála roztažená hodně do šířky a láká k využití co největší její plochy. Kdyby to šlo alespoň prolézt nějakou traverzovací cestou… Takhle to znamená, že se každá cesta (těch pár metrů) dá vylézt odspoda nahoru nebo případně směrem dolů, ale horní větší polovina ferraty se pak leze duplicitně. Je to takové nudné.

Při ohlédnutí zpět dolů je vidět ta spodní část s paralelními nástupy.

Už se blížím k místu, kde je uložená vrcholová knížka.

Vrcholová knížka mluví o cestách Kouzlo pohybu (obtížnost C) a Cesta kameníků (obtížnost D). Nicméně nákres nikde žádný, tak vlastně nevím, která cesta jak vede. Autorem ferraty je Karel Bělina. V zápisech vidím, že tu byl zrovna včera.

Při výhledu z ferraty do dáli je vidět krajina ovlivněná těžbou hnědého uhlí a v pozadí elektrárenské komíny.

Od vrcholové knížky už pokračuje jen jedno ocelové jistící lano a je to skutečný choďák víc po hlíně než po skále.

Ferrata tady končí u dřevěného „mola“ u zpřístupněné jeskyně.

Pohled z mola zpět na ferratu – ten poslední úsek ferraty je fakt choďák, jistící lano tu není potřeba.

Tady ještě fotka zpřístupněné jeskyně.

A molo před jeskyní, ze kterého si můžete udělat fotky průmyslové krajiny 🙂

Od mola a od jeskyně vede dále nahoru schodiště se zábradlím, které je postavené z ferratových komponent.

Úplně nahoře je pak altánek.

U altánku je opět stejná cedule, jako byla dole u nástupu na ferratu. Mluví o jeskyni a o „vstupu na vlastní nebezpečí“. Ale žádný detail o ferratě.

Od altánku je to už jen kousek kolem hradu na parkoviště.

Ferrata na Hněvíně je nová ferrata z roku 2022. Je hodně krátká, odhadem pár desítek metrů. První část ferraty vede po relativně hladké skále – i když se dá vybrat z vícero různých nástupů, které jsou blízko vedle sebe. Druhá polovina ferraty je úplný choďák. Kdo se zasekne na tom začátku, nebude mít z ferraty žádné potěšení. Kdo to přeleze bez záseku, zvládne celou ferratu do 10 minut. Pro začátečníky a pro děti bych ferratu úplně nedoporučoval. Obtížnost bych podle nejtěžšího úseku (začátek po ploché skále) viděl na C. I když větší polovina ferraty je určitě jen A, maximálně A/B.

Přístup k ferratě je jednoduchý: buď z horního parkoviště u hradu lesní cestou lehce z kopce do 10 minut k začátku ferraty. Nebo se dá jít z dolního parkoviště do kopce po asfaltce, ze které se odbočí kolem závory po staré cestě k vodárně – taky max. 10 minut. Po vylezení ferraty je to samozřejmě kratší k hornímu parkovišti, takže bych doporučoval parkovat tam. Z vrcholu kopce se dají udělat i rozhledové fotky na Most a okolní průmyslovou krajinu.

Praktické informace

Obtížnost: C (podle nejtěžšího místa), ale větší část A/B

Časová náročnost: ferrata 10 minut, cesta z parkoviště do 10 minut, návrat 5-10 minut

Souřadnice ferraty: 50.52040725089082, 13.630925112244569

Parkování: 50.52016026783376, 13.63344704252273 nebo 50.51943063571715, 13.630158674735204

Další informace: k ferratě nejsou v současné době žádné oficiální informace